دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ
لاله واژگون گیاه نادری است که در معرض انقراض قرار گرفته، روند نابودی این گونه منحصربه فرد که در مناطق کوهستانی زاگرس می روید طی سال های گذشته شدت گرفته است.دشت لاله واژگون کوهرنگ با مساحت ۳۶۰۰ هکتار بزرگترین و متراکم ترین محل رشد این گیاه است.
درسال‌های گذشته حضور بیش از حد گردشگر و ریشه کنی این گونه نادر به دلیل ناآگاهی برای کشت درباغچه ها، شکستن ساقه لاله واژگون و نشستن و لگد کردن این گیاه و همچنین ورود زودتر دامداران و خشکسالی های پیاپی روند تخریب و کاهش پایه های لاله های واژگون شدت گرفته است. در ۵ سال گذشته با ایجاد محدودیت، ورود به دشت لاله‌های واژگون ممنوع شده است. حاصل این قرق و عدم حضور گردشگر به این دشت موجب شادابی و رشد مجدد و همچنین رویش پایه‌های جدید از این گونه نادر شده است.|منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName