اول اردیبهشت، سر ارادت ما به سعدی شیرین سخن

اول اردیبهشت، شیراز را در اوج بهار و زیبایی خود قرار داده است، روزی که در تقویم ملی ایرانیان روز بزرگداشت گلستان و بوستان است، روز بزرگداشت «سعدی» شیرین سخن.|منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName