رودخانه قزل اوزن، طولانی ترین رودخانه غرب کشور
رودخانه قزل اوزن طولانی ترین رودخانه غرب کشور و یکی از مهمترین رودخانه های کشور هست.قزل اوزن از کوه های چشمه کردستان سرچشمه میگیرد و پس از عبور از استان های زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل در نهایت به سد منجیل میریزد. بارش های پی درپی اخیر در شمال غرب کشور سبب جان گرفتن دوباره این رودخانه وحشی در شمال غرب کشور شده است. |منبع: ایسنا
نظرات کاربران
UserName