هواپیمای جنگنده F-14B Tomcat
در راستای رساندن تامکت به حدی ازتوان که واقعا استحقاق انرا داشت بار دیگر هفتمین نمونه ازمایشی YF-14 به موتورهای F101-DFE مجهز گردید و تحت نام F-14B اولین پرواز خود را در این شکل بندی را در 14 ژوئیه 1981 انجام داد. تکمیل هواپیمای موقتی F-14A بیش از انتظار گران تمام شد و در عین حال طرح قطعی و نهایی F-14B نیز به منظور صرفه جویی مالی متحمل تغییرات چندی شد. برخی اصلاحات مختصر در بدنه F-14 امکان نصب موتور F110 را به جای TF-30 بوجود اورد. از انجایی که قطر و طول موتور جنرال الکتریک کمتر از TF-30 است یک بخش 127 سانتی متری اضافی در ادامه توربین F110 نصب گردید . با وجود این وزن ان با TF-30 تقریبا یکسان باقی ماند. ولی با وجود قطر کمتر موتور F-110 جریان هوای ورودی به ان در هنگام برخاستن به 122 کیلوگرم در ثانیه افزایش یافته است. این توان نه تنها به میزان بسیار زیادی بر کارایی رزمی F-14 می افزاید بلکه امکان برخاستن از عرشه با کمک کاتاپولت را بدون نیاز به روشن کردن پس سوزها فراهم می اورد . این بدین مفهوم است که جنین افزایش زیادی در توان تولیدی با کاهش قابل توجهی در مصرف سوخت همراه خواهد بود.
نظرات کاربران
UserName