مسابقات کشتی چوخه در گود زینل خان
مسابقات کشتی با چوخه صبح روز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور ۱۵۲ چوخه کار از سراسر کشور در گود چشمه زینل خان اسفراین در استان خراسان شمالی برگزار شد. |منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName