بالگرد جنگنده AH-1W Super Cobra
بِل اِیاِچ-۱ کبرا بالگردی جنگنده است. بالگردهای جنگندهٔ سریع در ارتش ایالات متحده آمریکا اهمیت فراوانی دارند. این بالگرد در حال حاضر با بالگرد آپاچی جایگزین شدهاست. مدل ارتقاء یافتهٔ این بالگرد با نام ایاچ-۱ سوپرکبرا هنوز در هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (هوانیروز)، نیروی هوایی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، ژاپن بکار گرفته میشود.
نظرات کاربران
UserName