هواپیمای جنگنده B-2 Spirit
نسل دوم بمب افکن بی-۲ اسپیریت دارای خاصیت رادار گریزی خوبی است که میتواند در مقابل سیستمهای ضد هوایی مقاوم باشد. بدنهٔ هواپیما از مواد خاصی ساخته شده که امواج رادار را جذب میکند. دودهای حاصل از موتور قبل از اینکه خارج شوند، کاملا" سرد میشوند تا رادایهای حرارتی نتوانند مسیر هواپیما را پیدا کنند. همان طور که در تصاویر این هواپیما ملاحظه میکنید، سکان عمودی وجود ندارد. به این نوع شکل، طرح بال پرنده میگویند که در آن همه چیز بر روی بال هواپیما نصب میشود. B۲ برای چرخش و غلت زدن، مرکز ثقل خود را تغییر میدهد. تمام این ویژگیها سبب شدهاند که B۲ مانند یک روح با آزادی عمل بالا، آسمان را سیر کند. بمب افکن B-2 اسپیریت با قیمت تقریبی 2 میلیارد دلار آمریکا هم اکنون به عنوان گران قیمتترین هواپیمای جهان شناخته میشود.
نظرات کاربران
UserName