هواپیمای جنگنده A-10 Thunderbolt II
صفحات پوستهای ای-١٠ بطور یکپارچه و با استفاده از ماشینهای کنترل عددی ماشینکاری میشوند، بطوریکه تراورسهای عمودی بین دو صفحه بال با پوسته آن یکپارچه هستند. این امر هزینه ساخت را کاهش میدهد و بر استحکام بدنه هواپیما بطرز قابل ملاحظهای میافزاید. همچنین از مشکل آب بندی و اتصالات نیز میکاهد. هیچ باری بر روی پوسته بال و بدنه اعمال نمیشود، در نتیجه صفحات آسیب دیده براحتی قابل جایگزینی هستند. استحکام بدنه هواپیما باعث شده است که در بین خدمه نیروی هوایی آمریکا به ”تانک پرنده“ معروف شود.
نظرات کاربران
UserName