هواپیمای جنگنده Typhoon
یوروفایتر تایفون (Eurofighter Typhoon) یک جت جنگندهٔ چندمنظورهٔ دو موتوره با کانارد و بال دلتا است. این هواپیما توسط کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بیایئی سیستمز، ئیایدیاس (EADS) و آلنیا آئروناتیکا (Alenia Aeronautica) تحت کمپانی یوروفایتر جیامبیاچ (Eurofighter GmbH) طراحی و ساخته شد. تایفون سازهای سبک وزن دارد (۸۲٪ کامپوزیت شامل ۷۰٪ فیبر کربن + ۱۲٪ شیشه تقویت شده) با عمر ۶۰۰۰ ساعت پرواز. این جنگنده با داشتن طراحی ثبات آرام (relaxed stability) دارای مانورپذیری خوبی در سرعتهای بالا یا پایین است. سیستم پرواز با سیم طراحی شده برای این هواپیما را بدون نیاز به مراقبت خواندهاند چرا که امکان انجام مانورهای خارج از توان هواپیما را به خلبان نمیدهد. کنترل گردش توسط فلپرونهای بال انجام میشود. کنترل استقرار (Pitch) با فلپرونها و فورپلنها انجام میشود. کنترل انحراف هم با رادر انجام میشود. کنترل این اجزا با دو سیستم مستقل هیدرولیک است که مسئولیت اجزای دیگری همچون شیشه کابین، ترمز را نیز دارد. هر سیستم هیدرولیک با جعبهدنده
نظرات کاربران
UserName