هواپیمای جنگنده Tornado GR4
در زمان حاضر هواپيماهاي "تورنادو"، مجهزترين جنگندههاي بمب افكنهاي جاسوسي در دنيا است. تورنادو، پرسرعت ترين جنگنده ارتفاع پايين، حملكننده موشكهاي هوا به هوا، هوا به زمين، ضد كشتي، موشكهاي كروز، مسلسل و بمب تا هشت هزار كيلوگرم و شعاع شناسايي تا يكهزار و ‪ ۲۰۰‬كيلومتر هستند، بدون آنكه در صفحه رادار ظاهر شوند. اين هواپيماها با قابليت پرواز در كمترين ارتفاع ممكن با بالاترين سرعت و در هر شرايط جوي، داراي سيستم رادار تعقيب جنگندههاي ديگر، ظرفيت حمل سلاح و تجهيزات بيش از هشت هزار كيلوگرم، حمل و پرتاب راكت و بمبهاي مختلف از جمله موشكهاي كروز، راكتهاي هوا به هواو راكتهاي ضد كشتي در نوع خود بينظير هستند. سيستم شناسايي تورنادو حتي از ارتفاع دو هزار متري، كوچكترين اهداف زميني را شناسايي ميكند. شعاع شناسايي محدودهاي تا هزار و ‪ ۲۰۰‬كيلومتر را دربرميگيرد.
نظرات کاربران
UserName