هواپیمای جنگنده F-117A Nighthawk
هواپیمای جنگنده/تهاجمی پنهان کار F-117A معروف به Nighthawk توسط شرکت لاکهید مارتین به دنبال کار روی پروژه تکنولوژی Stealth بر پایه سلف خود هواپیمای نمایشگر فن آوری و آزمایشی Have Blue ساخته شد.این برنامه محرمانه تحت تدابیر شدید امنیتی از سال 1975 و پروژه ساخت و تکمیل خود هواپیمای F-117A نیز از سال 1978 آغاز شده و اولین پرواز آن در سال 1981 انجام گرفت که البته وجود چنین هواپیمایی تا یال 1988 توسط مقامات انکار می شد. Nighthawk نخستین هواپیمای عملیاتی پنهان کار جهان است. هواپیمای F-117A که معروف به Frisbee و Wobblin Goblinمی باشدبرای نفوذ به محیط های متراکم تهدیدهای دشمن و حمله دقیق به اهداف پر ارزش طراحی و ساخته شده است. قابل ذکر است این هواپیما در جنگ های پاناما،عملیات طوفان صحرا، کوزوو و عملیات اخیر تهاجم به عراق نقش مهم و اساسی داشت.nighthawkبه طور پایه در ماموریت های شبانه مورد استفاده قرار می گیرد هر چند یک فروند F-117 با پوشش خاکستری توسط نیروی هوایی ایالات متحده برای انجام ماموریت در طول روز نیز در حال آزمایش و ارزیابی است.
نظرات کاربران
UserName