هواپیمای جنگنده F-117A Nighthawk
نایت هاوک اف-۱۱۷ (به فارسی باز شب) هواپیمای ضربتی (حمله زمینی) تک سرنشین و دو موتوره است که توسط شرکت لاکهید برای نیروی هوایی ایالات متحده ساخته شد و اولین هواپیمای ساخته شده بر اساس فناوری رادار گریزی است. در سال ۱۹۷۴ ایده این هواپیما توسط آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته وزارت وفاع آمریکا به بخش پروژههای سری لاکهید معروف به اسکانک وورکز داده شد. به این صورت که هواپیمایی طراحی شود که با انعکاس کمترین میزان نور، امواج رادار و امواج مادونقرمز در برابر سیستمهای هشدار الکرونیکی دشمن پنهان بماند. نمای این هواپیما مثلثی شکل بوده و دمهای به عقب برگشته با زاویهای باز دارد. سطح این هواپیما با صفحات صافی پوشیده شده که امواج راداری را از فرستنده دور کرده و همچنین از موادی پوشیده شده که امواج راداری را جذب کند. اف-۱۱۷ توسط دو موتور توربوفن جنرال الکتریک نیرو میگیرد که جهت کاهش امواج مادون قرمز فاقد پس سوز بوده و لذا پرواز با سرعت ماورای صوت را برای هواپیما میسر نمیسازد.
نظرات کاربران
UserName