BMW 3-Series Coupe (2011)نمای کلی موتور
مشتریان این اتومبیل می توانند یکی از این 2 موتور inlin-6 را که از بهترین موتورهای جهان بوده را انتخاب کنند . مدل i335 که شامل موتور inlin-6 بوده 3 لیتر بنزین اشغال می کند و بهترین بازده را داراست .
نظرات کاربران
UserName