BMW 3-Series Convertible (2011)
bmw2011، افزایش چشمگیری برای سبک جدید اتومبیل های i335 و یک موتور جدید برای آن و اتومبیل i328 اعلام کرده است . این اتو مبیل ها در بهار سال 2010 عرضه شدند .
نظرات کاربران
UserName