قصري كنار رودخانه
کاخ، کوشک(فارسی) یا قصر(عربی) به محل اقامت خانواده سلطنتی، رئیس دولت، مقامات عالیرتبه و اشراف گفته می شود. گاهی به بناها و ساختمانهای بزرگ دیگر نیز کاخ گفته میشود. کاخ فرعون در تبس، کاخهای تخت جمشید و کاخهای آشوری نینوا از قدیمیترین کاخهای جهان هستند.
نظرات کاربران
UserName