تصاویری از حاشیه‌های روز آخر نمایشگاه رسانه در مصلی
در چهارمین و آخرین روز از ۲۴اُمین نمایشگاه رسانه در مصلی تهران از دوربین تبیان حاشیه‌ها را مرور کنیم.
نظرات کاربران
UserName