خاطرات شیرین روزهای برفی
تصاویری از زندگی روزمره و محیط پیرامون که با دوربین آنالوگ و نگاتیو سی و پنج میلیمتری سینمایی ثبت شده است.|منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName