تصویر نمای درونی یک کلیسا
ساختمان کلیسا ساختمانی است که هدف اصلی آن تسهیل ملاقات میان مسیحیان است. در بدو تاریخ مسیحیت، مسیحیان یهودی در کنیسههای یهودی و در خانههای یکدیگر دیدار میکردند. با رشد مسیحیت و پذیرفته شدن آن توسط دولتها، اتاق و در نهایت کل ساختمانی به منظور مراسم مذهبی مسیحیان کنار گذاشته شد. ساختمان کلیساهای سنتی به صورت یک صلیب و اغلب دارای یک برج یا گنبد(طاق) میباشد. واژه کلیسا(یونانی:εκκλησία به معنی گردهمایی) به اجتماع انسانهایی که با یکدیگر جمع شدهاند؛ و عقاید مذهبی مشترکی دارند، اشاره میکند اما در اصطلاح به مکان عبادت مسیحیان اطلاق میشود. کلیسای کاتولیک رم، کلیساهای ارتدکس و کلیساهای انگلیکان دارای نظام اسقفی هستند؛ که در آن اختیارات کلیسا در دست اسقفها و روحانیون است.
نظرات کاربران
UserName