حضور تبیان در نمایشگاه رسانه‌های ایران
اولین روز نمایشگاه رسانه‌ها بود و ما هم رسم میزبانی رو به جا آوردیم و کلی مهمون داشتیم. | تبیان
عکس: مرتضی حقیقی
نظرات کاربران
UserName