تصویر دو کبوتر چاهی

کبوتر چاهی یا کبوتر کوهی (Columba livia) یک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز میگویند. گونهٔ کبوتر چاهی نیای زیرگونههای کبوتر اهلی و کبوتر فراری (کبوتران اهلی وحشی شده) است. کبوترهای چاهی رنگهای متنوعی دارند ولی همه آنها دو خط سیاه بر روی هر بال خود دارند. تشخیص نر و ماده آنها از هم مشکل است. کبوترها در محیطهای باز و نیمه باز از جمله مزارع کشاورزی و شهرها زندگی میکنند. جمعیت وحشی بر لبهٔ صخرهها و کوهها آشیانه میسازند.

نظرات کاربران
UserName