تلاش و پشتکار

چند راز موفقیت در کار : 1- موفقیت در کار آسان است: کمی زودتر ازدیگران کار را شروع کنید، کمی سخت کوش تر از دیگران باشید و کمی دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک کنید. 2- ذهن خود را مدام با تصاویر سلامتی ، شادمانی و سعادت که آرزوی آن را دارید پرکنید. 3- رؤیاهای بزرگی را در سر بپرورانید . تصور کنید که در هیچ زمینه ای محدودیتی ندارید و سپس قبل از آن که تصمیم بگیرید چه کاری برایتان ممکن است، تصمیم بگیرید که چه کاری مناسب ودرست است.

نظرات کاربران
UserName