دریای قطب و کوههای یخی
کوه یخ یا کوه یخی، توده یخی است که از انتهای یک یخچال یا کناره یک منطقه یخی جدا شده و روی آب دریا شناور شده باشد. هنگامی که زبانه یک یخچال وارد دریا میشود، زیر آن، رفته رفته شسته شده و به آسانی از بدنه اصلی جدا میشود. جنوبگان و دریای گرینلند یکی از مهمترین خاستگاههای یخهای شناور هستند.
نظرات کاربران
UserName