بشقاب چینی
بُشقاب ظرفی است معمولاً دایره شکل، کم عمق، دارای کف صاف و پهن. بشقاب به منظور صرف غذا (و گاهی مقاصد تشریفاتی و تزئینی) به کار میرود. بشقابها از مواد گوناگونی چون چینی، ملامین، بلور، پلاستیک، سرامیک، آرکوپال و حتی استیل ساخته میشوند. چینی نوعی ظرف شکستنی از گِل است که آن را به طرز مخصوصی سازند و در کوره میپزند. چینی سفالینهای لطیف است که آن را نخست در چین میساختند، اما امروز در همه جا سازند و بدان نام چینی دهند. این ظروف گونهای از ظروف سفالین هس
نظرات کاربران
UserName