قابی داخل ظرف زینتی
ظرف یا آوند به محل قرارگیری و جای چیزی گفته میشود. کاربرد ظروف در آشپزی، نگهداري اشياء و جواهرات و همچنین تزیینات بسیار گسترده است. اگر يك کالا یا وسیله زيبا و ظريف در يك قالب و جايگاه مناسب قرار گيرد به مراتب چشمگيرتر خواهد شد بخاطر همین امر امروزه ظروف زینتی زیبایی در جوامع بشری تولید میشود.
نظرات کاربران
UserName