قاب با ذکر ما شاءالله
قابها براي تزيين و زيبايي خانه و محل كار استفاده مي شوند كه بعضي از آنها به جهت تيمن و تبرك منقش به خطوط آيات و روايات مي باشند.
نظرات کاربران
UserName