شمعدان زینتی
از شَمع (به انگلیسی: Candle) بهمنظور یک منبع نور و بعضی اوقات برای تولید گرما استفاده میشود و شامل یک ریسمان یا یک فتیلهٔ جاسازیشده و یک توده جامد از سوخت (معمولاً موم) است. امروزه اکثر شمعها از پارافین ساخته میشوند. قبل از ظهور برق، شمع و چراغهای نفتی برای روشنایی استفاده میشدند. اما امروزه از شمع برای روشنایی اضطراری در هنگام قطع برق و یا برای ایجاد یک محیط رمانتیک و در مراسم مذهبی نیز استفاده میشود.
نظرات کاربران
UserName