تصویر هوایی از شهر مکه و کعبه
مَکّه (به عربی: مدینة مَکّه )، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه یکی از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و بخاطر قرار داشتن کعبه، قبلهگاه مسلمانانِِِ ِدر آن مقدسترین شهر اسلام بهشمار میرود.مکه زادگاه حضرت محمد (ص) و محل بعثت پیامبر اسلام است. این شهر علاوه بر نام مکه دارای نامهایی همچون بکّه، امّ القری و بلدالامین نیز بودهاست که در قرآن مجید به تمامی این اسامی اشاره شدهاست. ( آل عمران /۹۶، شوری /۷ ، تین /۳)
نظرات کاربران
UserName