تصویر کعبه خانه خدا
کعبه بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است. کعبه مقدسترین مکان در دین اسلام است. نام کعبه اشارهبه چهارگوشبودن این سازه دارد. البیت العتیق و البیت الله الحرام از نامهای دیگر کعبهاند. کعبه ارتباط مستقیم به ارکان اسلام دارد؛ مخصوصاً فریضه حج که زیارت و طواف کعبه از ارکان حج است. همچنین در برپایی نماز نیز کعبه قبلهگاه مسلمانان است. در قرآن در مورد کعبه گفته شده است: اِنَ أَوَل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ لَلَذی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُداً لٍلعَالَمَینَ (آل عمران 96).
نظرات کاربران
UserName