پژو HR1 با درهای الکتریکی و رابط حساس به حرکت
پژو HR1 ی نمونهای کاملا کاربردی در منطقه شهری است. این اتومبیل هیبریدی از سیستم پاورترین ترکیبی4 پژو برای حرکت استفاده میکند. یک موتور گازسوز 1.2 لیتری در جلوی اتومبیل و یک موتور الکتریکی در بخش انتهایی آن تعبیهشده که مجموعا با قدرت 147 اسببخار اتومبیل را به حرکت در خواهند آورد. این اتومبیل در سرعت پایین میتواند از موتور الکتریکی به تنهایی استفاده کند. سیستم کنترل و سرگرمی این نمونه بسیارجالبتوجه است. یک رابط حساس به حرکت در این بخش استفاده شده که حرکات دست سرنشینان برای انتخاب موسیقی یا بخشهای کنترلی را تعقیب و فرمان را اجرا میکند. علاوه بر این یک بخش یکپارچه برای نمایش سرعت و دیگر اطلاعات مورد نظر راننده طراحی شده است.
نظرات کاربران
UserName