پژو HR1 با درهای الکتریکی و رابط حساس به حرکت
در این نمونه باز و بسته شدن درها الکتریکی شده و حرکت در روی محور لولا رو به بالا میتواند امکان پارک آنرا در فضای اندک فراهم کند. علاوه بر این امکان جابجایی برای صندلیهای عقب پیشبینی شده است که میتواند HR1 را به یک اتومبیل خوب چهار سرنشین یا با دو سرنشین و فضای کافی برای صندوق عقب تبدیل کند.
نظرات کاربران
UserName