ماشین مفهومی پژو HR1
سیستم کنترل و سرگرمی این نمونه بسیارجالبتوجه است. یک رابط حساس به حرکت در این بخش استفاده شده که حرکات دست سرنشینان برای انتخاب موسیقی یا بخشهای کنترلی را تعقیب و فرمان را اجرا میکند. علاوه بر این یک بخش یکپارچه برای نمایش سرعت و دیگر اطلاعات مورد نظر راننده طراحی شده است.
نظرات کاربران
UserName