مرسدس بنز مفهوم بیوم (MERCEDES BENZ)
مرسدس بنز در نمايشگاه امسال خودروي لسآنجلس از مدل مفهومي خود با نام biome رونمايي كرد كه داراي ظاهري بسيار چشمگير است. اين خودرو در كارلسبد، استديوي طراحي پيشرفته مرسدس بنز در كاليفرنيا طراحي شده است. مرسدس بنز قصد داشته با طراحي اين خودرو پنجرهاي تازهاي را به سمت صنعت خودروسازي آينده باز كند و ايدههايي متفاوتي را در زمينه رانندگي آسودهتر و حملونقل سبز مطرح كند. به گفته هوبرت لي، رييس استوديوي كارلسبد اين خودروي مفهومي در فضايي ارگانيك مانند دانهاي در گلخانه رشد ميكند. تنها آلايندگي اين خودرو در مسيرهاي جادهاي اكسيژن بوده و در ساخت آن نيز از مواد كامپوزيت استفاده شده است. اين خودرو ظرفيت حمل چهار سرنشين را داشته و طول اين خودرو كوچكتر از كلاس c مرسدس بنز و پهنتر از مرسدس بنز gl است. اين خودرو همچنين داراي بدنهاي از بيوفيبر بوده كه باعث شده وزن خودرو پايين بماند. وزن اين خودرو 875.5 پوند معادل كمي بيش از 397 كيلوگرم است.
نظرات کاربران
UserName