ماشین مفهومی خودرو بادی ولوو (Volvo Air Motion)
خودرو بادی ولوو (Volvo Air Motion)، کانسپتی از یک خودروی سبک است که با فشار هوا کار می کند و برای نمایشگاه خودروهای 1000 پوندی (450 کیلوگرم) طراحی شده است. وزن این خودرو 902 پوند (400 کیلوگرم) است و به صورت یک پوسته صدفی از فیبر کربن طراحی شده است. نیروی رانش خودرو از موتورهای فشار هوا تامین می شود. تیم طراحی ولوو، بسیاری از قطعات خودرو را برای سبک شدن وزنش حذف کرده است. راننده باید برای شارژ موتور به ایستگاههای پمپ هوا مراجعه کند. این ایستگاه ها هوا را از توربینهایی دریافت می کنند که انرژی خود را برای فشرده ساختن هوا، از جریان باد تامین می کنند. علاوه بر این، از آنجا که تانک هوای فشرده با کم شدن فشارش خنک می شود، خودرو نیازی به سیستم تهویه نخواهد داشت.
نظرات کاربران
UserName