چند نوع قوری و چای و نان روی میز

امام صادق (ع) فرموده اند : مرد با ایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد. تحف العقول ، صفحه 358

نظرات کاربران
UserName