پوستر شب قدر
در باور مسلمانان شب قدر (به عربی: ليلة القدر) شبی است در ماه رمضان که قرآن در آن شب (جدا از وحی تدریجی) همچنین بهطور کامل بر محمد نازل شدهاست. مسلمانان باور دارند که در این شب هر امر محکمی جدا میشود. بنابر آموزههای اسلامی خوابیدن در شب قدر مذموم و شبزندهداری در آن سفارش شده است و دعا و استغفار در این شب وظیفه دانسته شدهاست. روز قدر هم به اندازه شب آن ارجمند است. (بقره 185، قدر 1، دخان 4، مفاتیح الجنان)
نظرات کاربران
UserName