هنر خلاق کامپوزیت (composite art)
هنر کامپوزیت ترکیبی از سبک های مختلف است یعنی در واقع به سبکی از هنر گفته می شود که از ترکیب تصاویر انتزاعی و تصاویر واقعی تشکیل شده است، بدین صورت که یکی بر اساس کیفیت های رسمی مانند خط ، الگو و رنگ، که توسط برنامه های گرافیکی ایجاد می شود و دیگری به دنبال تکرار جزئیات عکاسی می باشد که تلفیق آنها با یکدیگر جلوه بصری و فکری پویایی به بیننده ارائه میدهد. ترکیب سبک های مختلف هنری، منجر به یک چرخش مختلف در واقعیت و ادراک است. بنابراین، هنر کامپوزیت حاوی لایه های بسیاری از معنا است.
نظرات کاربران
UserName