تصویر یک ایگوانا
ایگوانا (به انگلیسی: Iguana) یک جنس (خانواده ایگوانیدایه) از مارمولک است که زیستگاه آن نواحی استوایی مرکزی و جنوبی قاره آمریکا و حوزه دریای کارائیب است. جنس ایگوانا شامل دو گونه است ، ایگوانای سبز که گاهی چون حیوان خانگی نیز نگهداری میشود و دیگری ایگوانای آنتیل کوچک (جزایر آنتیل) است که (به علت تخریب زیستگاه) در خطر انقراض قرار دارد. نام ایگوانا از واژه اسپانیایی ایوانا گرفته شده است. گونههای کمیابی از این جانور در جزایر گالاپاگوس زندگی میکنند همه ساله نام تعدادی از گونههای ایگوانا در فهرست قرمز اتحادیه بینالمللی حفاظت از محیط زیست منتشر میشود.
نظرات کاربران
UserName