تصویر یک مار سبز روی درخت

مار، نوعی حیوان خزنده است که با حرکاتی خودش را با خزیدن به جلو میکشد. برای تماشای انواع مارها در برخی کشورها مکانهای ویژهای وجود دارد به نام مارسرا. در جهان نزدیک به بیش از ۲۰۰۰ نوع مختلف مار وجود دارد که در خشکی و زیر زمین و در آب و گاهی هم بر روی درختان زندگی میکنند. این خزنده، تقریباً در همه جای کره زمین به جز مناطق قطبی و برخی جزیرهها، یافت میشود.طول کوچکترین مار حدود 7 سانتیمتر است که برخی مردم با کرم اشتباه می گیرند.

نظرات کاربران
UserName