تصویر یک طوطی زرد
طوطی پرندهای اغلب سبزرنگ و از راسته طوطیسانان (Psittaciformes) است که توانایی تقلید آوای آدمی در آن قابل تحسین است. طوط ها عموما در نواحی گرم و مرطوب آفریقا و هند زیست میکنند. 372 گونه از پرندگان را که در 86 جنس طبقه بندی میشوند، از راستهٔ طوطــیها به شمار می آورند. این پرندگان بیشتر در نواحی گرمسیر استوایی زندگی میکنند و به طور کلی در دو خانواده Cacutuidae و psittacidae قرار میگیرند.
نظرات کاربران
UserName