تصویر یک پلنگ روی درخت
پلنگ (نام علمی: Panthera pardus) جانوری از خانوادهٔ گربهسانان و کوچکترین حیوان در میان چهار گربه بزرگ در سردهٔ Panthera است که شیر، ببر و جگوار سه عضو دیگر آنند. زیستگاه پلنگ در گذشته از آفریقای جنوبی تا کره در سراسر آفریقا و جنوب آسیا پراکنده بود. اما تخریب زیستگاه و شکار قلمرو این حیوان را بهشدت کاهش داده و امروزه بیشترین تراکم پلنگها در آفریقای جنوب صحرا است.
نظرات کاربران
UserName