تصویری از چرخ یک دوچرخه در حال حرکت از نزدیک

چَرخ ابزاری است گرد که کاربردهای گوناگون دارد ولی نخستین و مهمترین کاربرد آن کاهش اصطکاک و تسهیل حرکت است.چرخ از مهمترین یافتههای انسان است که در هزاره چهارم (پیش از میلاد) در کشور باستانی سومر ساخته شد. دوچرخه یک وسیله نقلیه پدالی است که با نیروی انسان حرکت میکند. دوچرخه دارای دو چرخ متصل به یک شاسی است که یک چرخ در جلو و یک چرخ در عقب قرار دارد. بنا بر ضابطه اتحادیه جهانی دوچرخهسواری زین دوچرخه باید در سطحی بالاتر از پدالها قرار گرفته باشد.

نظرات کاربران
UserName