دوچرخه ای کنار مزرعه در تایوان

امام باقر(ع) فرمود که پدرم میفرمود: بهترینِ کارها کشاورزی است؛ آن را میکاری و نیکوکار و بدکار از آن میخورند. نیکوکار میخورد و برایت از خدا آمرزش میطلبد و بدکار میخورد و آنچه خورده، او را لعن و نفرین میکند و چرندگان و پرندگان نیز از آن، بهرهمند میشوند. اصول کافی، ج5، ص260، ح5.

نظرات کاربران
UserName