فانوس دریایی ودریا
اکنون ازفانو س های دریایی به عنوان مکانی برای بازدید توریست ها استفاده می شود ، هر چند که هنوز بعضی از آن ها کار می کنند . یکی از قدیمی ترین فانوس های دریایی ، فانوس اسکندریه می باشد .
نظرات کاربران
UserName