فانوس دریایی رویایی
در گذشته قبل از چراغ های انعکاسی مدرن از لنز استفاده می کردند . به این صورت که نور چراغ را به یک صفحه می تاباندند . با این کار هم توان نور بیشتر می شود و هم نور به جهت های مختلف ارسال می شود .
نظرات کاربران
UserName