فانوس دریایی قشنگ
منبع تغدیه فانوس های دریایی یا الکتریکی هستند یا گیاهی یا حیوانی . در گذشته از روغن نهنگ به عنوان منبع تغذیه این فانوس ها استفاده می شده است .
نظرات کاربران
UserName