فانوس دریایی رویایی
در تمامی فانوس های دریایی یکسری اجزای مشترک وجود دارد که از آن جمله می توان به برج فانوس دریایی ، خانه سوخت و سیگنالینگ ساختمانی مه اشاره کرد .
نظرات کاربران
UserName