فانوس دریایی
اتاق فانوس در بالای برج فانوس دریایی قرار دارد. این اتاق از لامپ و لنز تشکیل شده است . دور این اتاق شیشه قرار دارد و دور آن را با میله های فلزی محکم می کنند .
نظرات کاربران
UserName