فانوس دریایی ودریا
با گسترش سامانههای نوین و پیشرفته ناوبری، امروزه (سال ۲۰۰۶م) تعداد فانوسها در جهان به کمتر از ۱۵۰۰ عدد کاهش یافتهاست
نظرات کاربران
UserName