کنکورد در آسمان
هواپیمای ترابری فراصوت کنکورد، در کنار توپولف-۱۴۴، یکی از دو هواپیمای مسافربری مافوق صوت است که در پروازهای تجاری برای حمل مسافر مورد استفاده قرار گرفت. این هواپیما که محصول مشترک دو کشور فرانسه و بریتانیا است، قادر بود با سرعتی حدود دو برابر سرعت صوت یا عدد ماخ ۲ پرواز کند.هواپیمای کنکورد با بهره گیری از چهار موتور توربوجت با پس سوز، قادر به پرواز در سرعتهای فراصوتی بود. این موتورهای بسیار قدرتمند، سوخت را به سرعت مصرف میکردند. بالهای کنکورد مثلثی بودند و تنها رقیب آن، هواپیمای توپولوف تییو-۱۴۴ بود که در ظاهر بسیار به هواپیمای کنکورد شبیه است.
نظرات کاربران
UserName