رافائل داسیلوا
رافائل(RAFAEL)برادر دو قلوی فابیو داسیلوا بازیکن تیم منچستر یونایتد است. وقتی كه همراه برادرش فابیو تازه به منچستر آمده بود تقریبا هیچكس او را نمیشناخت ولی رافائل خیلی سریع خودش را پیدا كرد و توانست زودتر از حد معمول به جمع شیاطین سرخ راه یابد. او آنقدر پرنشاط نشان داد (در تمرینات) كه سرالكس بزرگ را قانع كرد تا از او بازی بگیرد.
نظرات کاربران
UserName